Номин бонус карт илүү хэрэглээтэй боллоо. Одоо та Номин бонус картаа худалдан авч:

  • Номин сүлжээ дэлгүүрийн 300 мянга гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээс сонгон худалдан авалт хийх.
  • Номин моторс.
  • Номин даатгал.
  • Шоколадница, Ваби Саби сүлжээ ресторанууд.
  • Олон үндэстний хоол.
  • Кино үзвэр үйлчилгээ.
  • Нийтийн тээврийн автобусаар зорчих зэрэг үйлчилгээнүүдэд Номин бонус картаа ашиглах боломжтой боллоо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Илүү хэрэглээтэй Номин бонус карт худалдаалах цэгүүд:

Улаанбаатар дахь Номингийн сүлжээ дэлгүүр болон U-money карт борлуулах цэгүүдээс худалдан авна уу, 

Монголын хамгийн өргөн сүлжээ бүхий Номин бонус карт