ТАНД ХАМГИЙН ӨНДӨР ХӨНГӨЛӨЛТ, СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙГ МЭДРҮҮЛЭХ ЛОЯАЛТИ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА


Номин бонус карттай хэрэглэгч: Шинэ Номин бонус карттай хэрэглэгчид 3-10% хүртэлх бонус оноог Номин-ийн бүх салбар дэлгүүрт цуглуулах болон зарцуулах боломжтой.

Та Номин бонус карт ашиглах боломжтой салбарууд:

 • Номин Сүлжээ дэлгүүр
 • Номин Моторс
 • Номин Фейшн
 • Номин Электроникс
 • Номин Костметикс
 • Кино үзвэр, үйлчилгээ
 • ВабиСаби, сүлжээ ресторануудаар Номин бонус картаа ашиглан 10% хүртэл бодит хэмнэлтийг мэдрээрэ
Ашиглах хэлбэр
 • Биет/Биет бус
 • Хувь хүн
Картын төлбөр               3499₮
Бонус хувь     3-10%
Нэмэлт үйлчилгээ     Гэр бүлийн карт
Тусгай нөхцөл 
 •   U-point оноо хасагдаж дууссаны дараа Номин бонус хасагдана
 •    Эко ойл салбарт бонусын хувийн 50%-иар бодогдоно
Үйлчлэх цар хүрээ    Номин-ийн бүх салбар
Бонус бодогдох нөхцөл     Бөөний үнийн бараа, хямдралтай бараа, бонус олгохгүй                барааны жагсаалтад орсон бараанд бодогдохгүй
Бонус ашиглах хязгаар     Нийт үнийн дүнгийн 50%

Номин-ийн сүлжээ дэлгүүрүүдэд 3-10%-тай Номин бонус картыг цахим хэлбэрээр үнэ төлбөргүй олгоно.

  U-Point карттай хэрэглэгч: Шинэ UPoint карттай хэрэглэгчид хамтрагч байгууллагуудын худалдан авалтынхаа үнийн дүнгийн 3% хүртэлх U-Point оноог хамтрагч байгууллагуудаар цуглуулах болон зарцуулах боломжтой. U-Point картаараа зөвхөн Номин салбар дэлгүүрээс худалдан авалт хийн 10% хүртэлх хөнгөлөлтийг эдлэх боломжтой.

Ашиглах хэлбэр
 • Биет /Апплейшн /
 • Хувь хүн
Картын төлбөр       3499₮
Бонус хувь       3%
Нэмэлт үйлчилгээ
 • Гэр бүлийн данс
 • U-Point онооны шилжүүлэг / -10%/
Тусгай нөхцөл
 • U-point оноо хасагдаж дууссаны дараа Номин бонус хасагдана
 • Эко ойл салбарт бонусын хувийн 50%-иар бодогдоно
Үйлчлэх цар хүрээ       Номин-ийн бүх салбар, U-Point үйлчилгээнд нэгдсэн              байгууллагууд
Бонус бодогдох нөхцөл      Бөөний үнийн бараа, хямдралтай бараанд бонус оноо            олгохгүй.
Бонус ашиглах хязгаар      Нийт үнийн дүнгийн 50%

Анхаарал: Гишүүн байгууллага болон Номин-ийн бүх сүлжээ дэлгүүрт UPoint картаа ашиглан оноогоо цуглуулах, эргээд худалдан авалтын үнийн дүнгийн 50% хүртэл дүнд оноогоо зарцуулах боломжтой юм.Номингоос “ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ”-ийн барааг худалдан авсан тохиолдолд бүтээгдэхүүний үнийн дүнгийн 3%+3% нийт 6% U-Point урамшууллын оноо давхар цуглуулна.