Эрхэм хэрэглэгч та Номин Бонус картыг гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамтран эзэмших боломжтой юм.

Тухайлбал: Үндсэн карт эзэмшигч нь 2 хүртэл хамтран карт эзэмшигчтэй байж болох ба гэр бүлийн гишүүнтэйгээ нэг данстай болж нийт худалдан авалт болон картын урамшууллын %-аа өсгөх боломжтой. Ингэснээр хэрэглэгч та илүү өндөр хөнгөлөлтийг эдлэхээс гадна картын хувиа богино хугацаанд өсгөх давуу талыг бий болгож байгаа хэрэг юм.

 

Нэг картыг 3 хүртэлх гэр бүлийн гишүүд дундаа ашиглаж болох ба гэр бүлийн гишүүнтэйгээ нэг данстай болж нийт худалдан авалт болон картын урамшууллын %-аа нэг дансанд төвлөрүүлж, гишүүн бүр урамшууллыг ашиглах боломжтой үйлчилгээ юм.

Хамтран эзэмших хүсэлт 

Үндсэн карт эзэмшигчтэй гэр бүл болохыг нотолсон бичиг баримт, эсвэл нэг хаягтай байх

Лавлах утас: 1800-2888

УИД-ын 1-р давхарт байрлах НОМИН бонус картын хэрэглэгчтэй харилцах төвд хандана уу.