Эрхэм хэрэглэгч танд дуулгах шинэ мэдээ:

Bonus.nomin.mn сайтаар дамжуулан та дараах давуу талыг эдэлнэ

Enomin app-ий хэрэглэгч болсноор та дараах боломжыг эдэлнэ

  • Гүйлгээгээ дэлгэрэнгүй хянах

  • Бонус оноо шилжүүлэх

  • Өөрийн хувийн мэдээллийг шинэчлэх, засварлах

  • Бонус картын мэдээллээ хянах

  • Онлайн худалдан авалт хийх

  • QR код уншуулан худалдан авалтдаа бонус оноогоо зарцуулах

Та өөрийн бонус онооны хувь өсөж, буурах тооцооллыг мэдэхийг хүсвэл https://card.nomin.mn/index.php/service/26

Дундын данс буюу COLLECTIVE үйлчилгээний талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл https://card.nomin.mn/index.php/service/25

Бонус картын талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл https://card.nomin.mn/index.php/service/23 эдгээр линкээр орон өөрт хэрэгцээтэй мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой.

Танд тавих ганцхан нөхцөл бий

IOS үйлдлийн системтэй хэрэглэгчид:

https://apps.apple.com/mn/app/enomin/id1505521818

Android үйлдлийн системтэй хэрэглэгчид:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nomin&hl=en татахад л хангалттай