Эрхэм хэрэглэгч та НОМИН БОНУС болон Upoint картыг хамтад нь ашигласнаар танд дараах давуу талууд бий болно.

Үүнд:

  • Та худалдан авалт тутмынхаа 3%-ийг Upoint бонус картын дансандаа, үлдсэн 7% хүртэлх хувийг НОМИН бонус картандаа зэрэг хуримтлуулах боломж
  • Upoint картандаа хуримтлагдсан бонус оноогоо НОМИН-н сүлжээ дэлгүүрүүд болон Upoint-н хамтрагч байгууллагуудад ашиглах боломж
  • Upoint app дээрх хямдрал, сонирхолтой бэлэгнүүд, урамшууллуудад хамрагдах боломж зэрэг олон олон давуу талуудыг зэрэг эдлэх
  • НОМИН-н салбар дэлгүүрүүдэд явагдах урамшуулалт болон хямдралтай худалдаанд бонус картаараа үйлчлүүлэх боломжтой

  1. 70 гаруй НОМИН-н сүлжээ дэлгүүр болон салбаруудад ашиглах
  2. 60 гаруй Upoint-н хамтрагч байгууллагуудад ашиглах боломжыг хэрэглэгч танд зориулж байна.

Та НОМИН БОНУС картыг биет бус хэлбэрээр авах боломжтой бол Upoint картыг НОМИН-н өөрт ойр сүлжээ дэлгүүрээс худалдан авах боломжыг олгож байдаг.

Мөн гар утсандаа Upoint app-г суулган бонус онооны үлдэгдэл, гүйлгээгээ хянах, бусад байгууллагын урамшуулалд хамрагдана.

НОМИН БОНУС картыг https://card.nomin.mn/index.php/register сайтаар дамжуулан хэзээ ч, хаанаас ч гар утсаараа нээлгэх бүрэн боломжтой

Upoint картыг өөрт ойр НОМИН-н бүх салбар сүлжээ дэлгүүрээс худалдан авч нээлгэх боломжтой