Эрхэмсэг ноёд хатагтайд: 

Номин бонус карт нь Номингийн бүх салбаруудад болон хамтрагч байгууллагуудад бонус урамшуулал авах боломжийг хэрэглэгчдэд олгохоос гадна дагалдах үйлчилгээ, урамшууллууд нь таны санхүүгийн хэмнэлтийг бүрэн хангана.

Номин бонус карттай болсноор:

 • Худалдан авалт хийх бүртээ бэлэн төлсөн үнийн дүнгийн 3-10% хүртэлх хувийн бонус авах эрхтэй. Та авсан бонусын хэмжээгээр мөнгөө хэмнэнэ.
 • Картын дансны хуулгаа авч хэрэглээгээ хянах боломжтой.
 • Гэр бүлийн гишүүддээ Дэд карт үүсгэх боломжтой.
 • Дэд карт эзэмшигчийн худалдан авалтын дүнгээр таны худалдан авалт өснө.
 • Номингоос зарлаж байгаа бүх төрлийн хөнгөлөлт урамшууллын талаар мэдээлэл авна.
 • Байнгын бонусаас гадна тусгай урамшууллын хөтөлбөрөөр олгосон багцын урамшууллыг эдлэх боломжтой.
 • Манай аль ч салбараар болон хамтрагч байгууллагуудаар үйлчлүүлж бонус цуглуулах боломжтой.
 • Бонусаа хүссэн үедээ ашиглах боломжтой.
 • Хямдрал,урамшуулал зарласан бараан дээр давхар бонус авах боломжтой
 • Байнгын худалдан авалт хийснээр бонусын хувь өсөж тэр хэмжээгээр мөнгөө хэмнэнэ.

Үндсэн карт эзэмшигч:

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Карт эзэмших хүсэлт, гэрээ
 • Картын хураамж төлсөн баримт

Дэд карт эзэмшигч:

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Дэд карт эзэмших хүсэлт, гэрээ
 • Гэр бүлийн гишүүнийг нотлох баримт эсвэл оршин суугаа хаяг нэг байх
 • Үндсэн карт эзэмшигчийн хүсэлт
 • Үндсэн карт эзэмшигчийн иргэний үнэмлэх
 • Картын хураамж төлсөн баримт
 • Үндсэн карт эзэмшигч, дэд карт эзэмшигч нар нь дундаа нэг данстай, тус тусдаа карттай байна.  Дэд карт эзэмшигч  хоёр байх ба үндсэн карт эзэмшигчийн гэр бүлийн гишүүн байна.