Эрхэм хэрэглэгч та Номин Бонус картыг гэр бүлийн гишүүдтэйгээ хамтран эзэмших боломжтой юм. Тухайлбал: Үндсэн карт эзэмшигч нь 2 хүртэл хамтран карт эзэмшигчтэй байж болох ба гэр бүлийн гишүүнтэйгээ нэг данстай болж нийт худалдан авалт болон картын урамшууллын %-аа өсгөх боломжтой юм.